> Start /      Topp 5     Kebab A - Å     Debatt     Linkar     Bli reporter     Om oss    
> Søk etter kebabkjøkken

Annonser


Sogn og Fjordane [Ingen] Rogaland Hordaland Vest-Agder [Ingen] OSLO Finnmark [Ingen] Troms [Ingen] Nordland [Ingen] Nord-Trøndelag [Ingen] Hedemark [Ingen] Østfold Vestfold [Ingen] Aust-Agder [Ingen] Telemark [Ingen] Buskerud [Ingen] Oppland Møre og Romsdal [Ingen] Sør-Trøndelag Akershus

Untitled Document

Kebabekspedisjonen

Det var ein vakker dag på Svalbard i 2003. Den 36 år gamle Vidar Eggimann pakka sekken med brunost og undertøy og sette seg på flyet. Oppdrag; Bestemme kebaben sin utbredelse, og finne kebaben sitt opphav.

I tre månader åt han kebab etter kebab frå Svalbard gjennom Sentraleuropa, inn i Midtausten og heilt til India. Resultatet frå ekspedisjonen presenterer han her hjå Kebabologisk Institutt.


Kebabentusiast

Då Eggimann la ut på ekspedisjonen hadde han allereie fortært nokre kebab. Med eit opphav frå Oslo hadde han eit nært forhold til matretten. Etter fleire turar i tyrkia skjønte han imidlertid at der var noko meir enn kebaben i heimbyen.

Han oppdaga kebaben sine store variasjonar, og han innsåg at den norske versjonen knapt nok var ein skugge av sitt opphav. Det store mangfoldet måtte dokumenterast, og han planla ein ekspedisjon i folkeopplysinga si teneste.

- Målet var å determinere kebaben si utbreiing, særleg i østleg retning, og å finne kebaben sitt opphav, den ”originale” kebaben, seier EggimannBildet:
Vidar Eggimann i sitt rette element
- ute i naturen med kebaben i hånda.

Brunosten som referansepunkt

Sponsorane stilte villig opp til ekspedisjonen, og Eggimann kunne inkassere praktiske produkt frå fleire leverandørar. Mellom anna 10 kg pølser frå Leiv Vidar, og store mengder brunost frå Tine.

- 10 kg pølser hadde lite å gjere på ein kebabekspedisjon, men brunosten kom godt med. Denne brukte eg som referansepunkt på turen, fortel Eggimann.

- På denne måten kunne eg kalibrere kebaben for å finne ut kor den låg smaksmessig. Dette var avgjerande ettersom eg nesten utelukkande åt kebab på turen.


Danmark - ein heilt annan verden

Frå Norge gjekk turen med danskebåten til Danmark. Allereie her kunne Eggimann merke eit radikalt skifte i kebabkulturen. Det var straks meir sjel i matlaginga, og råvarene var av ein heilt annan kvalitet..

- I Danmark fekk ein gjerne kebab i ekmek-brød, originalt brød frå Tyrkia, og kjøttet var langt bedre smaksmessig. Kjøttet er hovudfokuset, og ein brukar difor mindre saus , seier Eggimann

- Kebabparaden fortsette i Tyskland, meget god kebab også her! Tyskarane lagar ein god Dönerkebab, ikkje langt frå originalen. Eg åt mellom 20 og 30 kebabar i Tyskland.

Slapp kebab i Østerrike og på Balkan

Eggimann fortel at kebaben er av god kvalitet også i Sveits, men over grensa til Østerrike går kvaliteten radikalt nedover.

- I Østerriket har kebaben tilnærma norsk standard, - labert, fortel Eggimann.

Vidare gjekk turen til Slovakia, Ungarn og gjennom Balkan.

- Her var kebaben skuffande. Mykje bruk av pommes frites i kebaben, og eg fekk til og med servert kald ris som fyll. Denne låg til og med under norsk nivå. Kebaben var som ein dårlig hybrid mellom greske gyros og tyrkisk döner, konstaterer Eggimann

Kebaben bedra seg likevel nærare grensa til Tyrkia. Her kunne ein få servert god döner.

Tyrkia - ein delt og variabel kebabnasjon

Tyrkia er kjent som eit av opphavslanda til kebaben, og då spesielt shishkebab og döner.

Eggimann kan fortelje at Tyrkia er todelt som kebabnasjon. Det er forskjellig kebabkultur i aust og vest. Medan ein i vest serverer mest döner, er der ein glidande overgang mot shishkebab i østlige delar av Tyrkia.

- I Tyrkia kan ein sjølvsagt kebab, men kvaliteten dalte i turistområda. Her la ein ikkje tilstrekkelig arbeid i kebaben, og råvarane kunne være middelmådige.


Bildet: Typisk gatekjøkken i Istanbul.
Det tradisjonelle Ekmek-brødet ligg i stablar i trekassane.

Bildet: Tyrkisk gatekjøkken, og ein stolt kebabkokk med kebab i Ekmekbrød

Bildet: Kebabniste , Kapadokya i sentraltyrkia


Grensa mellom Tyrkia og Syria - kebaben blir gastronomi!

Ekspedisjonen gjekk vidare frå Tyrkia, og over grensa til Syria.

- Det var i desse grenseområdene at den beste kebaben befann seg. I det sydlige Tyrkia, og nordlige Syria hadde ein eksepsjonelt god kebab. Det var også her eg fann det beste kebabkjøkkenet på heile ekspedisjonen!

- I dette øde området hadde ein fantastisk god og variert smak på kebabane. Der la dei tomat og andre grønnsaker innimellom kjøttet på grillspydet og døneren. . Saman med krydderet dei brukte blei det uslåelig, seier Eggimann entusiastisk.

Eggimann fortel at det var i desse aude områda at folk la tilstrekkelig med sjel i matlaginga. Det kan synast som om han her har funne kebaben si vogge, i grenselandet mellom Tyrkia og Syria.


Bildet: Kebabkokk i Sydøsttyrkia på grensa til Syria.
Kebaben blir laga i tråd med arabiske tradisjonar.Bildet: "Sjefen sjølv" - Syrisk kebabkokk, Aleppo nord i Syria.


Iran - kebab på alle kantar

Eggimann fortsette med å ete seg gjennom Syria. Han oppdaga imidlertid at det blei mindre kebab jo sydligare han kom, og i Damaskus var det mest sandwich-liknande hurtigmat det gjekk i. Her snudde difor Eggimann, og han sette kursen østover mot Iran.

- I Iran var det nesten umulig å få tak i noko anna enn kebab å ete. Det var ikkje før eg traff på ein innfødd at eg fekk smakt noko anna. Kebaben i Iran var imidlertid meget god.

Etter Eggimann si meining er Iran ein variabel kebabnasjon. Kebaben varierer i kvalitet alt etter kor i landet ein befinn seg.

- Den var god i vest (Kurdistan). Jo lengre syd-øst eg kom, dess tørrare og flatare blei brødet, og mangfoldet av grønsaker blei sterkt redusert. Utvalget i kjøtt blei også mindre. Frå eit utvalg med alt frå marinert kylling til lever, blei det der redusert til kun lever og ukrydra seigt lammekjøtt, forklarar Eggimann

Det var imidlertid i Iran at Eggimann kom over det mest lugubre gatekjøkkenet på turen. Han køyrte på landevegen med buss, og på eit stopp var det tid for å prøve ut den lokale kebaben.

- Eg såg meg ut ein kar, og spurte om eg kunne få ein kebab. Han sa at eg måtte være med å bestemme kva slags kjøtt eg ville ha. Me gjekk bak eit forheng, og bak eit virvar av fluger, i 30 plussgrader stod det eit kjøleskap og surra.

- Han opna døra på kjøleskapet, og ut sverma flugene. Etter å ha kosta vekk flugene såg eg kjøttstykka. Eg valgte det med minst flugeegg på.

Eggimann presiserer at kjøttet blei grilla før eting, og då blir flugeegga svidd vekk.


Bildet: Typisk Iransk kebab, Shiraz i sydøst Iran.


Pakistan - overgang til gryterett og chicken curry

Eggimann reiste vidare østover, og inn i Pakistan. Målet var no å finne punktet der kebaben gjekk over til chicken curry. Dette skillet bemerka seg kraftig allereie i grensa mellom Iran og Pakistan. Det gjekk stort sett i gryterett her.

- Eg fann eit kebabkjøkken i Pakistan. Det var i Karachi, og vart drive av utvandra iranarar. Kebaben sin østlige utbredelse går difor i grensa mellom Iran og Pakistan, konstaterer Eggimann.


Bildet: Pakistansk "kebab"- kokk, Gilgit - nord i Pakistan. Dette tenderer mot frityrsteikt kjøttbolle. Det var slutt på kebab i desse områda.

Oppdrag utført

Eggimann hadde no klart målet. Han hadde kartlagt kebaben si utbreiing, og funne kebaben si vogge. Han hadde ført logg over alle kebabane, og hadde eit fyldig bildearkiv.

Etter nærare 100 kebab på under tre månader, måtte Eggimann seie seg godt fornøgd med turen. Etter mange og varierande måltid gatekjøkken undra Kebabologisk Instiutt på korleis magen hadde takla dette.

- Eg var jamnt over ”laus” heile turen, men dette var ikkje nokon bakdel. Eg hadde kun to tilfeller av seriøs magesjau, ler Eggimann

Tilbake i Oslo

Vel tilbake i Oslo inviterte mamma på middag, og menyen var sjølvsagt kjøttkaker i brun saus. Middagen fekk likevel ikkje den reponsen som mamma Eggimann hadde håpa på;

- Eg måtte brekke meg, og eg fekk ikkje ned ein bit. Kjøttkakene minna meg om shishkebaben frå Tyrkia, og den hadde eg fått nok av for ei stund.

Eggimann poengerar likevel at kebablysta ikkje var heilt sløkt etter turen.

- Det gjekk ikkje meir enn 14 dagar før eg måtte ha meg ein, gliser Eggimann

Kreativ kar

Vidar Eggimann bur no i Tromsø, nærare sitt rette element; Naturen.
Mannen er ikkje berre kjent for kebab. Han har gjennomført fleire ekstreme ekspedisjonar, og har relativt sære fritidsysslar.

Han er mellom anna arrangør for NM i Skitrehopping. Video og intervju frå denne eventen kan du sjå her: Artikkel i Dagbladet


Bildet: NM i treskihopping


Kebabologisk Institutt takkar Vidar for den jobben han har gjort i kebaben si teneste. Ekspedisjonen er eit stort bidrag i arbeidet med å dokumentere kebaben som matrett.
Resultatet set også den norske kebaben i perspektiv.


  • Meir om Vidar finn du på heimesidene hans.

  • Shish KebabKebabKebabKebabKebabKebabKebabKebabKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskrift KebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebab OppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskrift KebabOppskriftKebabOppskriftKebabOppskriftKebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Shish Kebab Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebaboppskrift Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabsjapper Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Kebabguide Döner kebab Döner kebab Döner kebab Döner kebab Döner kebab Döner kebab Döner kebab Döner kebab Döner kebab Döner kebab Döner kebab Döner kebab Döner kebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Rullekebab Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabkjøtt Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabfarse Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Halalkjøtt Halalkjøtt Halalkjøtt Halalkjøtt Halalkjøtt Halalkjøtt Halalkjøtt Halalkjøtt Halalkjøtt Beste kebab Beste kebab Beste kebab Beste kebab Beste kebab Beste kebab Beste kebab Beste kebab Beste kebab Beste kebab Beste kebab Beste kebab Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Halalkjøtt Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebabsaus Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab Kebab